6.11.18

Kilkenny, Ireland in summer 2018

So this is Kilkenny
Muistoni Kilkennystä


Last summer was very dry in Ireland.
Viime kesänä oli Irlannissakin hyvin kuivaa.

An old English prayer in the city wall.
Vanha englantilainen rukous kaupunginmuurissa.

There is an old castle in Kilkenny.
Kilkennyssä on vanha linna.

Butler House Garden

And it is dry here too so you see!
Kuivaa on tälläkin niin kuin näette!

Nore River
Nore joki

 
The Rothe House Garden
Kauppiaan talon puutarha (Rothe House)

In my mind Kikenny is one of the most beautiful towns in Ireland.