22.3.14

Kevät! <> It is a spring!

Mistä tietää, että on kevät?
<>
How do you know that it is a spring?

Keväällä alkavat linturetket.
<>
Spring is time for birdwatching.

Vaimoni katsoo lintuja
ja minä katselen sillä välin jotain muuta.
<>
My wife is watching birds and
meanwhile I am watching something else.


Pilkkijät ovat keväisin viimeisiä jäällä liikkujia.
<>
They who like to ice-fish
are the last one in the spring ice.


Keväinen metsä.
<>
The spring comes to a forest.

Kevään viimeiset jalanjäljet järven jäällä.
<>
Last footprints on the ice.

Hyvää kevättä!
<>
I hope you a very good spring time!

13.3.14

Poikkea metsään! Step out to off road!

Toisinaan on hyvä poiketa isoilta teiltä metsään,
missä polku on juuri ja juuri havaittavissa.

Sometimes it is worth of turning off to a forest
where a path is hardly seeing.

Jos ajat vain mootoriteitä, jää sinulta paljon näkemättä.

If you are driving only on motorways
you lost many things to see.

Vain elävä vesi virtaa.
Alati se muuttuu
eikä ole koskaan samanlainen.

Only a living water is flowing.
It is always changing
and it never the same.

Vaikeudet ovat mahdollisuus,
ei este.

Troubles are possibilities,
not barriers.

Anna vesien virrata!

Let waters to flow!

2.3.14

Jos tahdot rauhaa, mene metsään! - If you want a peace go to a forest!

Metsässä on kaunista.
It is beautiful in a forest.

Polku kutsuu.
A path is calling you.

On vain hyväksi jos maasto on mäkistä.
It is only a good for you if there are hills.

Mitä seuraavaksi?
What next?

Pidetään kahvitauko!
Let´s have a coffee break!

Ihmiset rakentavat helposti muureja ympärilleen...
People are very eager to build walls around themselves...

...mutta metsä auttaa sinua rikkomaan muurisi.
...but a forest helps you to break down your walls.

Istu alas ja rauhoitu.
Please sit down and calm yourself.

Anna ajan kulua ja vesien virrata.
Let the time go by and waters to flow.

Löydä luonnon ihmeitä.
Find wonders of a nature.

Innostu elämästä.
Become excited of a life.

Jos tarvitset tehohoitoa, pulahda avantoon.
Minä tein sen neljästi lomani aikana.

If you need something more,
please swim in a hole in the ice.
I made it four times
during my vacation.

Täällä oli hyvä lomailla viikon ajan. Taas jaksaa.
I spend my one week vacation here.