28.8.16

ASPÖ 3/3 Muistot - Memories

Aspön kylä
Aspö village

Kirjoittajakurssi ei ole pelkkää kirjoittamista, 
kun ollaan Saaristopolun kurssimatkalla.

Aspöstä löytyy myös suojaisia paikkoja.

You can find in Aspö also sheltered places.

Kaukana siintää Aspön korkein kohta.
Far away you can see the highest hill of Aspö.

Aspön kylä jää kauas alas, kun nousemme 
ylös korkeimmalla kukkulalle.
Aspö village remains downward when we climb 
to the highest hill.

Maisema korkeimmalta kukkulalta kohti kylää.
A view from the highest hill towards the village.

Maisema samasta paikasta kohti pohjoista.
A view from the same place to the north.

Merisaunio kasvaa kallion raosta.

Something grows from a gab of a rock.

Maisemapenkki.
A view bench.

 Aspö on paikoin hyvin vaikeakulkuista.
Aspö is quite difficult to walk at some places.

Karpalosuo
A cranberry swamp

Maisemanhoitajat
View caretakers

"Kivilaituri"
"A stone dock"

"Kivilaiturilta" näkyy Aspön kirkko.
You can see Aspö church from "the stone dock".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti