13.3.14

Poikkea metsään! Step out to off road!

Toisinaan on hyvä poiketa isoilta teiltä metsään,
missä polku on juuri ja juuri havaittavissa.

Sometimes it is worth of turning off to a forest
where a path is hardly seeing.

Jos ajat vain mootoriteitä, jää sinulta paljon näkemättä.

If you are driving only on motorways
you lost many things to see.

Vain elävä vesi virtaa.
Alati se muuttuu
eikä ole koskaan samanlainen.

Only a living water is flowing.
It is always changing
and it never the same.

Vaikeudet ovat mahdollisuus,
ei este.

Troubles are possibilities,
not barriers.

Anna vesien virrata!

Let waters to flow!

3 kommenttia: