14.4.17

Eremitaasi . Talvipalatsi - Hermitage . Winter Palace

350 huonetta ja niin paljon katsottavaa, että kaiken nähdäkseen saa kiertää huoneita 15 vuotta.

350 rooms and so much to see that if you want to see everything you must stay inside 15 years.

Sisäänkäynti Palatsiaukiolle
Enter to Dvortsovaya plaza
Alexander Column
Talvipalatsi ja Eremitaasi
Winter Palace and Hermitage
Näkymä Nevalle
A view to Neva
Raput
Stairways
Ylös ja alas
Up and down
Kaikkein "pyhin"
The most "important"
Käytävä
A gangway
Taidetta seinillä
Arts on walls
Paljon rappuja
Many stairways
Kultainen huone
Golden Room
Toinen käytävä
Another gangway
Eremitaasi sijaitsee Nevan rannalla.
Hermitage is on shore of Neva.
 Kerralla ei näe kaikkea. On se sen verran iso talo.
It is impossible to se everything at once. It is so a huge house.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti