12.12.10

Joulun odotusta - Väntan på julen - Waiting for Christmas

Tämä on osa joulun odotustani.
Detta hör till min väntan på julen.
This is a part of my waiting for Christmas.